DKCERT

Dansk

DKCERT (Dansk Computer Emergency Response Team) håndterer sikkerhedshændelser på forskningsnettet for DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation).

DKCERTs websted
Service og support

Tjenester

Information om sikkerhed

DKCERT offentliggør løbende artikler med advarsler, rådgivning og nyheder på www.cert.dk. Artiklerne indeholder blandt andet information om sårbarheder i software og netværk samt forebyggelse af sikkerhedshændelser.

Hver mandag udsender DKCERT nyhedsbreve til borgere, virksomheder og andre med interesse i informationssikkerhed.

Håndtering af sikkerhedshændelser

DKCERT analyserer anmeldelser fra personer, der har været udsat for en sikkerhedshændelse på forskningsnettet, giver forslag til løsning af problemerne og advarer andre, der kunne risikere at blive udsat for en tilsvarende hændelse. Det sker under hensyntagen til de berørte parters ønske om anonymitet og fortrolighed.

Sårbarhedsscanning

DKCERT scanner it-systemer for kendte sårbarheder ved at anvende samme metoder, som hackerne anvender. En sårbarhedsscanning afdækker systemer, der skal opdateres med sikkerhedsrettelser for at fjerne sårbarheder.

Send sikker information til DKCERT:

Hent DKCERTs officielle PGP-nøgle

Sikkerhedsinformation fra DKCERT