IT-sikkerheds konsulentydelser

Dansk

i2s medarbejderstab har stor erfaring med forskellige sikkerhedsløsninger og vi kan tilbyde en række ydelser, der henvender sig specifikt til jeres behov:

Gennemgang af eksisterende sikkerhedsløsning

Få i samarbejde med jer en af vores konsulenter til at tjekke

  • at jeres eksisterende sikkerhedsløsning er tilstrækkelig og passer til organisationens sikkerhedsbehov.
  • at jeres programmer og systemer er opdaterede til at sikre mod udnyttelse af kendte sikkerhedshuller

Herefter udarbejder vi en løsning, der lever op til jeres behov.

Sikkerhedsanalyse og anbefaling af sikkerhedsløsning

Vi analyserer jeres organisations sikkerhedsbehov ud fra en vurdering af de potentielle risici, som organisationen udsættes for. På baggrund af analysen udarbejder vi en rapport med en anbefalet sikkerhedsløsning.

Penetrationstest

Har I overvejet om jeres netværk er sikret tilstrækkeligt? Er jeres sikkerhedsløsning i stand til at opdage og forhindre forsøg på uønsket indtrængen i jeres organisations fortrolige data?

Vi tilbyder, at udføre penetrationstest som en del af en sikkerhedsanalyse. En penetrationstest er en teknisk afprøvning af sikkerheden i netværket. Testen består af en række scanninger af netværket, som identificerer sårbarheder i opsætningen af servere, routere, firewall m.m.

Rådgivning i forbindelse med sikkerhed

i2 samarbejder med DKCERT. DKCERT kan kontaktes døgnets 24 timer pr. e-mail, cert@cert.dk. Anmeldelser af sikkerhedshændelser kan ske via en særlig anmeldelsesblanket. Personlig assistance ydes pr. telefon 35 88 82 50 alle hverdage 9.00 - 16.00 (fredag 9.00 - 14.00).

DKCERT rådgiver om mulige trusler, og kan hjælpe med at analysere fx log-filer for at identificere angrebsmetoden. Endvidere gives mod konsulenthonorar anvisninger om, hvordan man genopretter systemet, og hvordan man udbedrer eventuelle skader.

DKCERT – er it-sikkerhedsdetektiverne

DKCERT (Dansk Computer Emergency Response Team) fungerer som DKCERT for Danish e-Infrastructure Cooperation. Derudover samarbejder DKCERT med GovCERT om at informere borgerne samt små og mellemstore virksomheder om it-sikkerhed.

Som led i samarbejdet varsler DKCERT om akutte trusler mod it-sikkerheden på internettet. Informationen til borgerne placeres på portalen Borger.dk, mens information til virksomheder kan findes på Virk.dk. Ved at melde sig til en mailingliste kan borgere og virksomheder modtage alarmer, når der opstår alvorlige sikkerhedsproblemer og trusler på den danske del af internettet.

DKCERT offentliggør løbende artikler med advarsler, rådgivning og nyheder på www.cert.dk. Artiklerne indeholder blandt andet information om sårbarheder i software og netværk samt forebyggelse af sikkerhedshændelser.

DKCERT analyserer anmeldelser fra personer, der har været udsat for en sikkerhedshændelse, giver forslag til løsning af problemerne og advarer andre, der kunne risikere at blive udsat for en tilsvarende hændelse. Det sker under hensyntagen til de berørte parters ønske om anonymitet og fortrolighed.

DKCERT koordinerer informationen mellem de berørte parter og andre organisationer, som for eksempel udenlandske response teams og politiet. DKCERT har en rådgivende rolle, og har ikke myndighed til at pålægge andre at foretage bestemte handlinger.

DKCERT rådgiver omkring mulige trusler og kan hjælpe med at analysere fx log-filer for at identificere angrebsmetoden. Endvidere gives anvisninger om, hvordan systemet genoprettes og eventuelle skader udbedres.

Læs mere om DKCERT på:

Send sikker information til DKCERT:

Hent DKCERTs officielle PGP-nøgle via web browser til Windows

For at høre mere om vores sikkerhedsløsninger, skriv til salg@i2.dk eller ring på 35 88 82 00 ml. 9.00-16.00.