Facility Management - aftale

Dansk

Vores aftaler er skalérbare og strækker sig fra rene beredskabsaftaler til eksklusivaftaler med en række valgfrie services som fejlretning, kvalitetsstyring og statusmøder. Vi fastsætter serviceniveauet individuelt for jeres organisation i overensstemmelse med særlige ønsker. Vores løsninger dækker således alt lige fra selektiv outsourcing til total Facility Management.

I aftalen indgår som minimum IP-adresse, el, gulvplads og køling, og i2 overvåger jeres installationer. Ligeledes påtager vi os det endelige driftsansvar, og jeres organisation er derfor garanteret optimale oppe- og svartider. Endelig er den fysiske sikkerhed i top – både hvad angår indtrængning og brandsikring.